Geniş bir tarım potansiyeline sahip olan Bursa’ da bir Ziraat Fakültesi kurulmasına ilişkin ilk çalışmalar 1968-69 yıllarında başta Bursa’ nın il yöneticileri ile Üniversite Kurma Derneği tarafından yapılmış ve bu çalışmalar kamuoyundan da büyük destek görmüştür. Nitekim Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 1969 yılında hazırladığı bir raporda, Bursa’da kurulacak bir Üniversite bünyesinde Ziraat Fakültesi’ ne de yer verilmesinin gerekçelerini belirterek Ege Üniversitesi’ nden kuruluş için yardım istemiştir. Bir yandan Bursa’ da bir Ziraat Fakültesi kurulmasına ilişkin çalışmalar sürdürülürken diğer yandan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu 17.04.1975 tarihindeki toplantısında Bursa’ da bir Ziraat Fakültesi açılmasının uygun olacağını ve bunun için yardımda bulunabileceğini kararlaştırarak önerisini Ankara Üniversite Senatosuna sunmuştur. Bunun ardından Bursa ve Ankara Üniversitesi Rektörlükleri ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ nin temsilcileri arasında görüşmeler başlamıştır. Bursa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat BALKIR’ ın 11.07.1980 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’ na başvurusu ve Devlet Planlama Teşkilatı’ nın da olumlu görüşü sonucu 11.09.1980 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı kuruluşu onaylamıştır. Bu aşamadan sonra kuruluş ile ilgili çalışmalara hız verilmiş ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile yapılan olumlu görüşmeler sonucunda, Ziraat Fakültesi’ nin Bursa Tarım Meslek Lisesi’ ne ait binalarda eğitim-öğretime başlaması kararlaştırılmıştır. Bursa Üniversitesi Senatosu’ nun 07.05.1981 gün ve 81-9 sayılı oturumunda Ziraat Fakültesi’ nin kuruluşunu gerçekleştirmek üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ nden 8 öğretim üyesi istenmesi kararlaştırılmıştır. Bu istek Ankara Üniversitesi’ nce de olumlu karşılanmış ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu kararı ve 1750 sayılı Kanunun 46. maddesi gereğince; Prof. Dr. M. Rifat OKUYAN, Prof. Dr. Ahmet ERKUŞ, Prof. Dr. Y. Sabit AĞAOĞLU, Prof. Dr. Halis Ruhi EKİNGEN, Doç. Dr. Bahattin KOVANCI, Doç. Dr. Günal AKBAY, Doç. Dr. Rahmi KESKİN ve Doç. Dr. Abdurrahim KORUKÇU Bursa Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ ni kurmak üzere 3 yıl süre ile görevlendirilmişlerdir. 04.06.1981 tarihinde Rektör Prof. Dr. Nihat BALKIR’ ın başkanlığında toplanan Kurucular Kurulu Prof. Dr. M. Rıfat OKUYAN’ ı Bursa Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ nin ilk Dekanlığına seçmiştir. Daha sonra oluşturulan Fakülte Yönetim Kurulu, 1981-1982 ders yılından itibaren 30 öğrenci ile lisans öğrenimine başlanmasına karar vermiş ve Bursa Üniversitesi Ziraat Fakültesi 07 Aralık 1981 günü yapılan bir törenle eğitim-öğretime başlamıştır.

Resim Galerisi

buy essay